Bir noter ne yapar ?

Noterlik senetleri

Noterlerin en önemli görevi noterlik senetlerini düzenlemek. Bir senet ile noter anlaşmaları resmileştiriyor : bu işlem belgelere özel bir güç veriyor : ispat kudreti ve icra kudreti.

Bir noterlik senetini hazırlamak zordur :

  • Öncelikle noter danışmaya gelen tarafları kabul ediyor, fikir veriyor ve çözümler öneriyor, taraflara seçimlerinde yön veriyor, farklı çözümlerin medeni ve vergi sonuçlarını inceliyor ve işlemin ücretini hesaplıyor.
  • Taraflar bir karara vardıklarında, noter gerekli idari bilgileri topluyor.
  • Noter senetleri yazıyor ve projesini taraflara yolluyor.
  • Noter senetleri alıyor, taraflara içeriklerini açıklıyor, ek beyanlarını tasdik ediyor ve kendisi imza atmadan önce taraflardan belgenin imzalanmasını istiyor. Senetleri aldığında, sorumluluğunu üzerine alıyor.
  • Sonradan gereken formalitelerin yerine getirilmesini sağlıyor (kütüklere aktarma, ...).
  • Noterliğinde senetleri saklıyor.

Bir noterlik senetinin hazırlanması belli işlemler için zorunludur.

Adî senetler

Noter seneti her zaman gerekmiyor. Bazen, tarafların isteği üzerine, noter kendisinin imzalamadığı bir yazıyı hazırlıyor : mesela kişiler arası bir basit borç para verme anlaşması. O zaman adî senet söz konusudur ve noter senedinin sağladığı kadar garantileri sunmuyor. Fakat bu yöntemle aynı formaliteler gerekmiyor ve ücreti farklıdır.

Mirasların tasfiyeleri

Mirasların tasfiyesi genel olarak notere verilir. Ayrıca noterlere vasiyetin düzenlenmesi için sık sık danışılıyor. Ölüm sonrası mirasçılarla irtibata geçiyor ve onlara mirasın kabulu ve reddiyle ilgili bilgiler veriyor, mirasçıların mallara sahip olmasıni sağlıyor, mirasın taksimini gerçekleştiriyor ve vergi beyannamesini dolduruyor. Bazen, mirasçılar notere, faturaların ödenmesi, kiraların tahsili, malların satılmasi, menkul malların eksper tarafından incelenmesi gibi değişik görevler veriyor.

Danışmalar ve fikirler

Noterler noter seneti veya adî senet yapmadan danışmanlık yapıp fikirler verebilirler. Aile hukuku uzmanı olarak, noterler araştırma gerektirebilen ve ücretli olarak fikirler verebilirler.

Noterin verdiği ilk fikir bedava olabilir.