Ki választja a közjegyzőt?

Közjegyzőt mindenki teljesen szabadon választ. A megbízatás bizalmi feladat, a közjegyző ennek a bizalomnak a letéteményese.

Ezért, mikor egy jogügyletnél több fél vesz részt, mindegyik szabadon választja meg közjegyzőjét. Hogy a választás teljesen szabad lehessen, több közjegyző részvétele nem okoz költségtöbbletet.