Ki a közjegyző?

Tanácsadó...

A közjegyző hivatásból tanáccsal szolgál azoknak, akik ingatlanjogi, családjogi vagy üzleti megállapodást kívánnak kötni. A közjegyző részletes felvilágosítást ad ügyfelének jogairól és kötelezettségeiről a születendő elkötelezettség jogi, pénzügyi és adóügyi következményeiről. A közjegyző figyelmesen meghallgatja az ügyfelet, tanácsot ad és véleményt mond mindezen területeken.

... jogi területen,

A közjegyző a Király által kinevezett közhivatalnok, a közhatalmi hatósági elem. Illetékessége három nagy jogterületre terjed ki : ingatlanjog (ingatlan vétele, eladása, jelzálogkölcsön, …) családjog (házassági szerződés, örökbefogadás, adományozás, hagyaték, válás, …) valamint társasági jog (társaság alapítás, egyesülés, ...)

... aki okiratot szerkeszt

A közjegyző gyakran lép fel ezen a három területen, mivel a törvény meghatározott alakiságokat ír elő két vagy több személy közötti megegyezések írásos hivatalosítására. Az ilyen formai követelményeknek megfelelő okiratokat « közjegyzőileg hitelesített okiratoknak » is hívják. A közjegyző munkatársaival a különböző hivataloknál kutatásokat végez, hogy a szerkesztett okirat tartalmában és formájában is megtámadhatatlan legyen. Az okirat későbbi módosításait is ellátja.

Emberi tényező

A közjegyző hivatása nagyon emberközpontú. A közjegyző az élet fontos fordulópontjainál lép fel, ügyfeleihez közel állva meg kell hallgatnia őket, meg kell értenie, mire van ügyfeleinek szüksége. A közjegyző közvetítő is.