Toegang tot het beroep

De Koning benoemt de notarissen op objectieve basis. Elke kandidaat dient eerst, via een vergelijkend examen voor de Benoemingscommissies voor het notariaat, de titel van kandidaat-notaris te verwerven. Voor elke benoeming dragen de Benoemingscommissies de geschikte kandida(a)t(en) voor, na adviezen en een hoorzitting.
Een ander aspect van de toegang tot het beroep, is de drie jaar notariële stage, noodzakelijk om deel te nemen aan het vergelijkend examen. De regels m.b.t. de stage strekken er in de eerste plaats toe een zo goed mogelijke begeleiding aan de stagiairs en de stagemeesters te geven.