Permanente opleiding

De permanente opleiding heeft als doel het kwaliteitsbehoud en -bevordering voor iedere notaris, kandidaat -notaris en stagiair.

 

Pagina bestemd voor externe opleidingsverstrekkers

Deontologische verplichting en stageverplichting

Het is een deontologische verplichting voor elke notaris en kandidaat-notaris om zich permanent te vormen.

Het is een verplichting voor iedere stagiair, voortvloeiende uit zijn stageverplichtingen en de verplichting tot naleving van de regels inzake de stage uitgevaardigd door de Nationale Kamer van notarissen.

Deze verplichting houdt in dat zij op regelmatige basis in juridische materies en andere materies verbonden aan de uitoefening van het notarieel beroep, hun opleiding moeten aanvullen, onder meer door het volgen van cursussen, internet opleidingen, voordrachten, studiekringen, congressen,...

De notarissen moeten binnen een cyclus van 2 jaar minimaal 40 uur erkende opleidingen gevolgd hebben.

De stagiairs moeten per volledige stageperiode van 3 jaar minimaal 60 erkende opleidingsuren gevolgd hebben.

Meer informatie vindt u in het reglement inzake permanente opleiding van de Nationale Kamer van notarissen.
 

 

Aanvraag tot erkenning

Voor iedere opleiding dient de aanbieder van de opleiding een aanvraag tot erkenning in te dienen bij Nationale Kamer van Notarissen met behulp van een standaard aanvraagformulier.

Deze aanvraag is slechts ontvankelijk indien er aan de Nationale Kamer van notarissen een vergoeding werd vereffend gelijk aan éénmaal het volledige inschrijvingsrecht van een deelnemer (inclusief BTW), met een minimum van € 100 en een maximum van 1.000 €, te storten op rek. 210-0695785-56 (bewijs van storting te voegen bij de aanvraag).

Zolang deze betaling niet is gebeurd, mag de aanbieder niet op zijn publiciteit vermelden dat het een erkenning in aanvraag betreft.

 

Verkregen erkenning

De aanbieder van de erkende opleiding mag melding maken van de erkenning.

De erkende opleidingen worden aan de notarissen en stagiairs meegedeeld via het intranet ‘e-notariaat.be’.

De aanvrager verbindt zich tot afgifte van een aanwezigheidsattest  en informatie over het aantal aanwezigen na controle van de aanwezigheid, en van een evaluatieformulier.

De aanvrager verbindt zich eveneens om het aantal kandidaat-notarissen, notarissen en stagiairs dat aan de opleiding hebben deelgenomen door te geven aan de Nationale Kamer van notarissen.

 

Bijkomende informatie en aanvragen

Voor bijkomende informatie en aanvragen kan u terecht bij de Nationale Kamer van notarissen via :
tel. : 02/506.46.32
mail : fpo@cnknot.be
post : Nationale Kamer van notarissen, Permanente opleiding, Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

Formulieren