Huishoudelijke reglementen

Zowel de Nationale kamer van notarissen als het Notarieel Fonds maakten een huishoudelijk reglement op waarin hun werking wordt vastgelegd.