Boekhouding

Een notaris beheert binnen zijn opdracht een belangrijk bedrag aan derdengelden. Hij is aan strenge regels onderworpen m.b.t. het voeren van zijn boekhouding, volgens een specifiek en uniform rekeningenstelsel. Ook het toezicht en de controle hierop door provinciale controlecommissies bijgestaan door onafhankelijke revisoren en accountants, is zeer strikt geregeld.