Notariële diensten in het domein van onroerende goederen

U wil een woning (ver)huren of (ver)kopen? Hoe pakt u dit aan? Wat zijn uw rechten en plichten? De notaris geeft u advies op maat.

 

Huren

De huurwetgeving wordt alsmaar verfijnd. Toch kunnen eigenaar en huurder nog heel wat vastleggen in een huurovereenkomst. De notaris kent de huurwet en zal beide partijen wijzen op hun rechten en plichten. Welke bescherming heb ik als huurder? En als eigenaar, wat kan ik mij veroorloven? Wat met de waarborg en de plaatsbeschrijving? De woning die wij huren wordt binnenkort openbaar te koop gesteld. Hebben wij een recht van voorkoop? Wat als ik een handelshuis huur? Geniet ik een bijzondere bescherming? Heeft de pachter een recht van voorkoop? En wat schrijft de pachtwet voor? Kan ik een levenslange huur afsluiten?

Kopen

De aankoop van een onroerend goed is een belangrijke investering. De kandidaat-koper moet zich nauwkeurig informeren over de woning, grond of appartement, maar ook over alle juridische vragen rond het sluiten van een koopcontract.
Raadpleeg uw notaris kosteloos vóór het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Hij zal nakijken of u geen kat in een zak koopt. Door hem te raadplegen voorkomt u onnodige juridische en financiële risico’s. Want zodra uw handtekening is gezet, is de verkoop definitief gesloten en zijn alle partijen gebonden aan de uitvoering ervan (óók de notaris!).
Wordt uw droomhuis openbaar verkocht, dan kan de notaris u ook in dit geval meer uitleg verstrekken. Hij vertelt u hoe de veiling zal verlopen, wat uw kosten zijn, wanneer er betaald moet worden...
Misschien zou u beter een 'beding van aanwas' in de verkoopakte laten inlassen?

Krediet

Krediet wordt verleend door een bank die een som geld uitleent aan iemand die een aankoop wil laten financieren. Voor het vestigen van een hypotheek is een notariële akte noodzakelijk. De fiscale voordelen eraan verbonden moeten zeker overwogen worden. Soms volstaat een volmacht tot hypothekeren, wat aanzienlijk goedkoper is voor de consument. Kredietakten zijn zeer ingewikkeld: de notaris zal de cliënt uitleg geven over zijn rechten en plichten. Er bestaan heel wat verschillende kredietvormen. De notaris kan de cliënten helpen bij de keuze van de meest interessante vorm.

Hij zal ook raad geven i.v.m. bepaalde gevolgen voor de koppels die gehuwd zijn onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen, waar bijvoorbeeld de man het gebouw financiert op de grond van de vrouw. Dit heeft zo zijn gevolgen voor de eigendom en ook voor de aftrekbaarheid van kapitaalaflossingen.

Opstal - Erfpacht - Natrekking

De oude rechtsfiguren 'opstal' en 'erfpacht' werden door het notariaat van stal gehaald om een oplossing te vinden voor tal van problemen. Hoe kan u bouwen op andermans grond (bijvoorbeeld de grond van uw partner) en toch eigenaar worden van de woning?
Welke overeenkomst biedt voldoende garanties om een bestaand gebouw voor een zeer lange periode te verwerven? Weet u dat heel wat scholen hun gebouwen in 'erfpacht' huren?
Wat zijn de (fiscale) gevolgen van opstal- of erfpachtovereenkomsten? Vandaag en in de toekomst? 

 

Kopen en verkopen, huren en verhuren, lenen

Neem een kijkje in de hoofdrubriek '(ver-)kopen, huren & lenen' om meer te weten te komen over deze materie. Ook hier kan u meerdere PDF-brochures downloaden.

Alles over vastgoed kopen, lenen,...