Familie

Samenwonen, trouwen, scheiden, de voogdij van zijn kinderen regelen... Heel vaak komen mensen terecht bij de notaris om familiale aangelegenheden te regelen. 

 

 

Samenwonen

Ga je samenwonen met je lief? Leuk! Kiezen jullie voor feitelijk of wettelijk samenwonen? Of hebben jullie daar nog niet over nagedacht? Afspraken maken is sowieso een must. Bijvoorbeeld via een samenlevingsovereenkomst. De notaris kan jullie helpen om zo’n overeenkomst op te stellen. Hij zal jullie  vragen stellen over dingen waar je liever niet aan denkt: wat als jullie ooit uit elkaar zouden gaan? En wat als één van jullie  zou overlijden? Het is zijn job om vooruit te denken, ook over minder leuke aspecten van jullie relatie. Dit met één doel: jullie maximaal bescherming bieden mocht er iets fout lopen.

 

Trouwen

Een huwelijk brengt rechten en plichten met zich mee. Het heeft ook gevolgen voor het vermogen van de huwelijkspartners. De notaris kan je adviseren zodat je tot duidelijke afspraken komt met je partner. Biedt de wetgeving voldoende bescherming of gaan jullie voor een huwelijkscontract? Kiezen jullie voor een contract van zuivere scheiding van goederen? Wat als één van jullie  al een woning of een bouwgrond had? Wat als jullie… uit elkaar zouden gaan? Of één van de partners zou overlijden? Spreek erover met je notaris!

 

Scheiden

Eén op de drie huwelijken loopt op de klippen. Ook als jullie uit elkaar gaan, is het aangewezen overeen te komen over de aanpak van de scheiding. Bij een  echtscheiding met onderlinge toestemming maken jullie, onder begeleiding van een notaris,  afspraken over onder andere de gezinswoning, de kinderen, eventuele alimentatievergoedingen,...
Geraken jullie er toch niet  uit? Dan moeten jullie – samen of alleen - een echtscheidingsprocedure inleiden bij de rechtbank op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Voor de verdeling van de goederen, kan je opnieuw beroep doen op je notaris. Bijna de helft van wie een echtscheidingsprocedure start, doet dat via  een echtscheiding met onderlinge toestemming. Dit is vaak goedkoper en minder tijdrovend dan een procedure via de rechtbank.

 

 

Zorgvolmacht en de verklaring van voorkeur

Wat als je op een dag zelf niet meer in staat bent om je vermogen te beheren of je belangen te behartigen? Bijvoorbeeld door een ongeval, ouderdom of ziekte… Het kan ons jammer genoeg allemaal overkomen. Met een zorgvolmacht via de notaris kan je anticiperen op deze situatie. Je geeft dan een opdracht aan één of meerdere lasthebbers om in jouw naam bepaalde handelingen te stellen, zonder tussenkomst van de rechter. Zo beslis jij vandaag al wie jouw vermogen zal beheren en/of wie zal waken over de gewenste zorg, als je jouw wensen daarover zelf niet meer kan uitdrukken.
Als je geen zorgvolmacht hebt opgesteld, zal de vrederechter een bewindvoerder aanstellen  die, in jouw naam, bepaalde handelingen zal stellen of je zal bijstaan. Je kan bij de notaris op voorhand aangeven wie  je als  bewindvoerder wenst. Zo kan je vermijden dat de vrederechter een onbekende (professionele) bewindvoerder aanduidt.