Wonen

Wanneer je een woning koopt of huurt, zijn er tal van regels waarmee je rekening moet houden. Heel vaak zijn deze regels afhankelijk van je gewest. Bovendien gelden er andere regels voor de huur van een handelspand. In alle deze situaties is de notaris de geknipte expert om je een antwoord te bieden op de juridische vragen. 

Bij de aankoop van de woning doet de notaris meer dan de notariële akte opstellen. Vaak werkt hij 'achter de schermen' aan je verkoopovereenkomst. Hij kadert de aankoop van een woning ook in een breder geheel. Zo bekijkt hij wat voor gevolgen de aankoop heeft op je familiale situatie, of een huwelijkscontract aangewezen is door de aankoop, hoe je elkaar het best beschermt ingeval één van jullie komt te overlijden,... 

 

 

Kopen en verkopen

De aankoop van je woning is misschien wel de belangrijkste investering in je leven. Als kandidaat-koper moet je perfect geïnformeerd zijn over de staat van het huis, het appartement of de bouwgrond. Daarnaast zijn er allerlei juridische aspecten verbonden aan het sluiten van een verkoopovereenkomst. Teken die nooit te snel! Raadpleeg eerst een notaris. Hij zal nakijken of je geen kat in een zak koopt. Hierdoor voorkom je onnodige juridische en financiële risico’s. Want zodra je handtekening is gezet, is de verkoop definitief gesloten en  moeten de partijen de afspraken uitvoeren, ook de betaling van de prijs!.

Je kan je woning ook openbaar kopen of verkopen. De notaris zal je  vertellen hoe de veiling zal verlopen, wat de kosten zijn, wanneer die betaald moten worden...
Op Biddit.be, een initiatief van de Federatie van het Notariaat, kan je vastgoed online (ver)kopen. Via zo’n online verkoop kunnen kopers op een eenvoudige, transparante en veilige manier biedingen uitbrengen op een woning. Het platform is gebruiksvriendelijk. En je kan rekenen op de  vastgoedexpertise en de vertrouwensfunctie van de notaris die de verkoop organiseert.

 
 

Je begeleiden als mede-eigenaar van een appartement

 

(Ver)huren

Een woning huren? Ook dan gelden er  rechten en plichten.. Eigenaars en huurders kunnen allerlei afspraken vastleggen in een huurovereenkomst. De notaris kan hier een handje bij helpen. Handelshuurovereenkomsten en overeenkomsten van meer dan negen jaar moeten sowieso via een notaris gebeuren.
Welke bescherming heb je als huurder? En wat kan je als eigenaar eisen? Wat met de waarborg en de plaatsbeschrijving? Wat als de woning die je huurt binnenkort openbaar wordt verkocht. Heb je dan een recht van voorkoop? Geniet je een bijzondere bescherming als je een handelspand huurt? Heeft de pachter een recht van voorkoop?  Wat schrijft de pachtwet voor? Kan ik een levenslange huur afsluiten? Je kan met al je vragen terecht bij de notaris.

 

 

Je kredietakte

Een krediet is een som geld die een bank uitleent aan iemand die een aankoop wil financieren. Een woonkrediet gaat meestal gepaard met een hypotheek op de woning die je hebt aangekocht. Hiervoor heb je een notariële akte nodig. Soms volstaat een hypothecaire volmacht. De notaris zal je opties toelichten. Zijn advies is  welkom, want kredietakten zijn complex.  Er zijn ook verschillende kredietvormen. De notaris kan je helpen om de meest interessante vorm te kiezen. Ben je getrouwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen? Financiert jouw partner  het gebouw op jouw bouwgrond? Dan zal de notaris je informeren over de gevolgen voor de eigendom en voor de aftrekbaarheid van kapitaalaflossingen.

 

Opstal - Erfpracht - Natrekking

Notarissen gebruiken de rechtsfiguren zoals ‘opstal’ en ‘erfpacht’ als oplossing voor tal van vastgoedproblemen. Hoe kan je bouwen op andermans grond (bijvoorbeeld op de grond van je partner) en toch eigenaar worden van de woning? Welke overeenkomst biedt voldoende garanties om voor een lange periode over een  gebouw te beschikken Wat zijn de (fiscale) gevolgen van opstal- of erfpachtovereenkomsten?  De notaris zal je hierover advies verlenen.