Notariële diensten in het domein van het familierecht

Samenwonen of huwen? Wat zijn de verschillen? Welk contract best kiezen? Hoe verloopt een scheiding met onderlinge toestemming? Wat met de kinderen? En wat gebeurt er met uw woning? De notaris geeft u advies op maat.

 

Geboorte en adoptie

Geboorte

Bij een geboorte wordt de afstammingsband van het kind met de ouders vastgelegd waardoor het wordt opgenomen in de familie. De moeder is altijd gekend. De echtgenoot van de moeder wordt verondersteld de vader te zijn. Maar wat indien de moeder ongehuwd is of de wettige vader zijn vaderschap wenst te ontkennen? Hoe dient dit te gebeuren? Wat zijn de gevolgen?

Adoptie

Sinds de wijziging van 1 september 2005 komt adoptie tot stand via een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg of, indien het kind minderjarig is, voor de jeugdrechtbank.
Een adoptieakte van de notaris is niet meer nodig.

Huwelijk en samenlevingscontracten

Huwelijk

Het huwelijk heeft verstrekkende gevolgen, ook op de bezittingen van de echtgenoten. De notaris kan één en ander toelichten. Raadpleeg hem of haar voor u in het bootje stapt. Is het nodig een huwelijkscontract op te stellen of biedt de wet voldoende bescherming? Is een contract van zuivere scheiding van goederen aangewezen? Nemen we de bouwgrond van mevrouw op in het gemeenschappelijk vermogen? Wat voorzien we bij overlijden van een van de echtgenoten?

Samenlevingscontracten

Een groot deel van de bevolking verkiest samen te leven en niet te trouwen. In vele situaties zoeken de partners bescherming tijdens hun relatie, een geruststelling voor het geval één van beiden zou overlijden of de één de ander zou verlaten.
Heeft het zin een samenlevingsovereenkomst op te stellen? Wat kan men er in regelen? Biedt de “tontine”-regeling voldoende zekerheid? Kies ik voor feitelijke of wettelijke samenwoning? De notaris heeft voldoende ervaring en vindingrijkheid om dergelijke overeenkomsten te begeleiden.

Echtscheiding

Eén op drie huwelijken houdt niet stand. Om uiteenlopende redenen wensen echtgenoten te scheiden.
De echtscheidingsprocedures zijn nu aanzienlijk vereenvoudigd. Zonder elkaar de schuld te geven, kunnen echtgenoten een einde maken aan hun huwelijk, na vooraf een materiële en familiale regeling te hebben opgesteld met hun notaris. Hierbij zal de notaris de rol van bemiddelaar en expert in het opstellen van overeenkomsten vervullen.

Is een echtscheiding met onderlinge toestemming niet mogelijk, dan zullen de advocaten van de echtgenoten gezamenlijk of eenzijdig een echtscheidingsprocedure inleiden bij de rechtbank op grond van duurzame ontwrichtingen van het huwelijk zonder dat daarbij de vraag naar welke echtgenoot een fout heeft begaan relevant is.

Voor de verdeling van de goederen kan u opnieuw op uw notaris een beroep doen.
Van diegenen die een scheidingsprocedure starten, kiest bijna de helft voor een echtscheiding met onderlinge toestemming.

 

Alles over huwen & samenwonen op notaris.be

Op notaris.be is een uitgebreide hoofdrubriek geheel gewijd aan huwen & samenwonen. Bovendien kan u ook de respectievelijke PDF-brochures downloaden.

Alles over huwen & samenwonen

Uit de echt scheiden in detail

In de hoofdrubriek 'echtscheiden' vindt u uitgebreide informatie met ook daar de mogelijkheid om de bijhorende PDF-brochure te donwloaden.

Alles over uit de echt scheiden