Wat is een attest van erfopvolging bij overlijden?

23 juli 2014

Waarvoor dient zo’n attest? Wie kan het afleveren? En wat staat er precies in?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Alles over erven en schenken: http://www.notaris.be/erven-schenken/
Meer video’s op http://www.notaris.be/videos

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat