Onroerende goederen schenken in Brussel wordt goedkoper

4 januari 2016

In Vlaanderen werden de schenkingstarieven in 2015 verlaagd. Vanaf 2016 voeren ook Wallonië en Brussel een verlaging van de schenkingsrechten in voor de schenking van onroerende goederen. Wat er allemaal in Brussel verandert, leest u hieronder.

Een onroerend goed schenken, wordt goedkoper
De verlaging van de onroerende schenkingsrechten in Brussel volgt in grote lijnen de fiscale hervorming die reeds in Vlaanderen doorgevoerd werd. Dit betekent een verlaging én een vereenvoudiging van de tarieven. Net zoals in Vlaanderen zullen er slechts twee tariefcategorieën bestaan: de erfgenamen in rechte lijn en de partner enerzijds, en anderzijds alle “anderen” (bijvoorbeeld je zus, een neef, een tante, een vriend…). Bovendien worden de maximale tarieven gevoelig verlaagd (maximaal 40% voor een schenking boven de 450.000 euro aan iemand anders dan zijn kind of partner).

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. We nemen een schenking van een onroerend goed t.w.v. 200.000 euro aan een kind (eerste tariefcategorie):

Onroerende schenking aan een kind van een woning t.w.v. 200.000 euro:

Vóór 1 januari 2016:

  • 16.750 euro schenkingsrechten (belastingstarief 18%)

Vanaf 1 januari 2016:

  • 9000 euro schenkingsrechten (belastingstarief 9%)

Net zoals in Vlaanderen zal de fiscale maatregel echter vooral voelbaar zijn bij onroerende schenkingen aan anderen dan je partner/kinderen (tweede categorie). Voor een schenking van een woning t.w.v. 200.000 euro aan bijvoorbeeld een neef, wordt het schenkingstarief van 70% omgevormd naar een schenkingstarief van 20%!

Ik woon in Vlaanderen maar ik wil een goed in Brussel schenken?
De Brusselse schenkingstarieven zijn van toepassing op de schenkers die hun woonplaats in Brussel hebben. Het is dus de fiscale woonplaats van de schenker die bepaalt welke tarieven van toepassing zijn. De ligging van het onroerend goed doet er op zich niet toe.

Opgelet: in Vlaanderen gelden speciale belastingsverminderingen (in de vorm van een teruggave) voor onroerende schenkingen gekoppeld aan energetische renovatie of een langdurig huurcontract. Om te kunnen genieten van deze verminderingen moet je niet alleen in Vlaanderen wonen maar bijkomend moet het onroerend goed ook in Vlaanderen gelegen zijn.

Andere fiscale maatregelen voor Brussel
Vanaf 2016 gelden nog andere fiscale maatregelen voor Brussel:

  • De forfaitaire gewestvergoeding van 89 euro verdwijnt;
  • De onroerende voorheffing zal met 10%-12% verhogen (afhankelijk van gemeente tot gemeente);
  • Ter compensatie krijgen de eigenaars die hun eigen onroerend goed bewonen in Brussel een premie van 120 euro per jaar. De meest “kwetsbare” eigenaars (deze die reeds vrijgesteld waren van het betalen van de forfaitaire gewestvergoeding) krijgen deze premie vanaf 2016. Vanaf 2017 genieten alle eigenaars van onroerende goederen in Brussel van deze premie.

Wat de gevolgen zijn in Wallonië kan u lezen op www.notaire.be.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat