Nieuw in Erven & Schenken

27 mei 2014

Vanaf 29 mei 2014 kunt u bij de notaris een verklaring van aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving afleggen of een nalatenschap verwerpen.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerping van een nalatenschap ten overstaan van de notaris

Wanneer een persoon sterft laat hij een bepaald vermogen na. Dit vermogen bestaat zowel uit een actief (goederen, rekeningen, aandelen…) als een passief (schulden). Het actief en het passief vormen samen de nalatenschap.
De erfgenaam heeft met betrekking tot de nalatenschap drie mogelijkheden.
Ten eerste kan hij de nalatenschap zuiver aanvaarden. Daarvoor hoeft hij niks speciaals te ondernemen. De zuivere aanvaarding kan met andere woorden stilzwijgend gebeuren. Het gevolg daarvan is dat zijn vermogen en de nalatenschap één geheel gaat vormen, ze worden als het ware vermengd met elkaar.
Soms is het zo klaar als een klontje dat er een zware schuldenlast is in de nalatenschap. Indien de erfgenaam niet voor die schulden wil instaan, kan hij maar beter de nalatenschap verwerpen. Je krijgt dan niks, maar je betaalt ook niks, ook geen successierechten. Opgepast: de erfgenaam mag dan wel geen handelingen gesteld hebben die laten vermoeden dat hij de nalatenschap heeft aanvaard. Zo mag hij bijvoorbeeld de nagelaten woning niet leegmaken, om de meubelen voor zichzelf te houden.
Ten slotte kan de erfgenaam kiezen om de nalatenschap te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. In dit geval is er geen sprake van vermenging van de vermogens. Er wordt een inventaris opgesteld waarin de goederen en de eventuele schulden worden vastgesteld. Indien er schulden zijn kunnen die in principe niet worden verhaald op het persoonlijk vermogen van de erfgenaam, enkel op de nalatenschap.
De erfgenaam moet kiezen tussen deze mogelijkheden en kan achteraf niet op zijn keuze terugkomen. Een nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving betekent dus dat je nadien in principe niet meer mag kiezen om de nalatenschap te verwerpen of zuiver te aanvaarden. Het betekent wel dat je bewust kiest om de vermogens gescheiden te houden, zodat je zeker niks uit je eigen zakken moeten betalen. In het ergste geval krijg je niks.
Zowel voor de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, als voor de verklaring van verwerping van een nalatenschap hoeft u niet langer meer naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen te gaan (meestal is dit de griffie van de rechtbank waar de erflater zijn laatste woonplaats had voor zijn overlijden), hoewel deze mogelijkheid blijft bestaan. U kunt gewoon naar een notaris naar uw keuze gaan!

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat