Nadenken over de gevolgen van je schenkingen als je overlijdt: de akte van behoud

3 augustus 2018

Tot en met 1 september 2019!

Schenkingen en erfenissen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag hoe schenkingen worden gewaardeerd en in rekening worden gebracht op het moment van overlijden van de schenker, is van cruciaal belang voor zijn erfgenamen en voor degene die de schenking heeft gekregen.

Vanaf 1 september 2018 wijzigen een aantal belangrijke regels over erfenissen en schenkingen. De hervorming van het erfrecht staat synoniem voor meer vrijheid en flexibiliteit voor erflaters, maar deze nieuwe regels kunnen tegelijkertijd, in sommige gevallen, voor onvoorziene side-effects zorgen als het over schenkingen gaat. Mensen die roerende of onroerende schenkingen hebben gedaan, vermoeden het misschien niet, maar deze nieuwe regels zullen vanaf 1 september 2018 automatisch van toepassing zijn op hun schenkingen. Nog meer zelfs: de nieuwe regelgeving kan een impact hebben op de manier waarop schenkingen gewaardeerd of ingebracht of ingekort zullen worden op het moment van overlijden van de schenker. Deze effecten zijn niet altijd gewenst voor mensen die dachten tiptop in orde te zijn met hun successieplanning…

Mensen die vóór 1 september 2018 (een) schenking(en) hebben gedaan en het zekere voor het onzekere willen nemen kunnen daarom tot en met 1 september 2019 langsgaan bij de notaris. Deze mensen wachten trouwens best niet te lang met het maken van een afspraak: vanaf 1 september 2018 geldt de regel dat de nieuwe bepalingen van toepassing zijn zolang er geen akte van behoud wordt opgesteld. Wachten houdt dus bepaalde risico’s in… men kan de toekomst niet voorspellen.

Indien bij de notaris blijkt dat de nieuwe regelgeving ongewenste gevolgen heeft op de waardering en behandeling van deze schenking(en), kan de notaris een “verklaring van behoud” opstellen. Deze verklaring zorgt ervoor dat de oude erfregels van toepassing blijven op alle schenkingen verricht vóór 1 september 2018. Op deze manier krijgen schenkers de nodige gemoedsrust, wat hun successieplanning betreft. Schenkingen gedaan vanaf 1 september 2018, zullen wel altijd onder de nieuwe regels vallen.

Wil je meer informatie hierover of wil je nagaan wanneer een akte van behoud nuttig zou kunnen zijn?
Klik dan hier
voor meer informatie en een aantal voorbeelden!

Bron: Fednot