pm

Officiële persmededeling

Het profiel van de schenker anno 2018

26 december 2018

Cadeaus blijven vaak niet beperkt tot een wekelijks zakcentje van 10 of 20 euro. Wel integendeel, veel Belgen kregen het jongste jaar een substantiële schenking, vaak zelfs een fikse spaarsom, een grond of een woning. Voor het eerst onderzocht de Federatie van het Notariaat (Fednot) het profiel van die gulle schenkers en van de begunstigden.
Schenkingen zijn het middel bij uitstek om aan successieplanning te doen. Als ouders (of grootouders) nog tijdens hun leven goederen aan hun kinderen of kleinkinderen schenken, gelden lagere tarieven dan wanneer deze kinderen (of kleinkinderen) die goederen zouden erven.
Maar wie schenkt zoal? Zijn dat de ouders? Of toch vooral grootouders? En wie zijn de begunstigden? Zijn dat inderdaad vooral jonge mensen die op het punt staan een woning te kopen?
Om dat te achterhalen, onderzocht de Federatie van het Notariaat (Fednot) voor het eerst de gemiddelde leeftijd van wie de schenking ontvangt (de begunstigde), de gemiddelde leeftijd van de schenker en het leeftijdsverschil tussen de schenker en de begunstigde.
Die analyse werd uitgevoerd op de schenkingen die voor een notaris werden gedaan in de periode van een jaar van 1 december 2017 tot en met 30 november 2018. Daarbij hield Fednot alleen rekening met schenkingen tussen particulieren. Er werd geen rekening gehouden met schenkingen van ondernemingen of met giften aan goede doelen.
Rekening houdende met die criteria, werden er het jongste jaar voor de Belgische notarissen ruim 32.000 schenkingsakten ondertekend. 10.996 schenkingen hadden betrekking op roerende goederen zoals een som geld, aandelen of kunstwerken. De andere 21.670 schenkingen slaan op onroerende goederen zoals een woning of een stuk grond.

Bron: Fednot