Notaristip: schatting onroerende goederen bij nalatenschap

2 juli 2014

Video van de week

Wanneer u een woning erft, moet u daar successierechten op betalen. Op welke waarde berekent de fiscus die successierechten?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Alles over erven en schenken: http://www.notaris.be/erven-schenken/
Meer video’s: http://www.notaris.be/videos

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat