.

 

Vermoeden van eigendom

Wat de bewijsregels betreft, functioneert het stelsel van scheiding van goederen volledig anders dan het wettelijk stelsel
In het stelsel van scheiding van goederen zullen de gelden op de bankrekening van de ene echtgenoot volledig en alleen toebehoren aan die ene echtgenoot, terwijl de gelden van de andere echtgenoot alleen eigendom zijn van die andere echtgenoot.

De wagen die ingeschreven staat op naam van de ene echtgenoot, behoort hem of haar alleen toe. Hetzelfde geldt voor de meubelen en andere zaken die men tijdens het huwelijk aankoopt. Indien de aangekochte goederen betaald werden door één van de echtgenoten zullen deze goederen aan die echtgenoot toebehoren.

Aankopen waarvan geen facturen bestaan of waarvan men op geen andere manier kan bewijzen dat ze persoonlijk eigendom zijn, worden vermoed voor de ene helft toe te behoren aan de ene en voor de andere helft aan de andere echtgenoot.
Bij echtscheiding of overlijden zullen enkel de onverdeelde goederen verdeeld moeten worden. De goederen die op naam staan van de ene of van de andere echtgenoot moeten niet verdeeld worden; zij blijven toebehoren aan die echtgenoot op wiens naam ze staan.