Het stelsel van de algemene gemeenschap

Zoals de benaming het reeds aangeeft, is in dit stelsel alles gemeenschappelijk. Ongeacht de wijze waarop de goederen verkregen werden, zullen ze steeds toebehoren aan beide huwelijkspartners. Bij ontbinding van het stelsel door echtscheiding of overlijden zal alles verdeeld worden.

 

In het stelsel van de algehele gemeenschap heeft het geen enkel belang wie iets gekocht of betaald heeft, op wiens naam de bankrekening staat, op wiens naam de factuur staat, of men de goederen reeds bezat vóór het huwelijk of tijdens het huwelijk gekocht of geërfd heeft… Alles is gemeenschappelijk.

Het feit dat alles verdeeld moet worden, komt vooral bij een echtscheiding soms hard en onrechtvaardig over. De ene partner die van zijn ouders een woning en een som geld geërfd heeft, zal niet verheugd zijn indien hij die goederen voor de helft “cadeau” moet doen aan de andere partner, van wie hij of zij gescheiden is.

Maar dat is nu eenmaal de werking van het stelsel van de algehele gemeenschap. Het is dan ook slechts uitzonderlijk dat voor dat stelsel wordt gekozen.