Het erfrecht van de gehuwde

Zelfs zonder testament of huwelijkscontract voorziet de wet in een erfrecht voor de langstlevende huwelijkspartner.

 

 

Gehuwde partners genieten van de grootste bescherming wat het erfrecht betreft. De wet kent een specifiek erfrecht toe aan de langstlevende echtgenoot, namelijk de gehele nalatenschap in vruchtgebruik. Wat de langstlevende echtgenoot precies zal erven, hangt af van het gekozen huwelijksvermogensstelsel en de andere bloedverwanten die erven. Zo zal de situatie er anders uitzien naargelang een gehuwd koppel al dan niet kinderen heeft.

 Opgelet! Naast een wettelijk erfrecht geniet de langstlevende echtgenoot ook van een beschermd minimum erfdeel (de zogenaamde reserve).