Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot

In een stelsel van scheiding van goederen kan men door een beding van aanwas aan de langstlevende de totaliteit van onverdeelde goederen laten toekomen.

 

Men kan in een huwelijkscontract eveneens een schenking aan de langstlevende van de echtgenoten opnemen. Vermits men hetzelfde resultaat bereikt met een testament of met een schenking buiten het huwelijkscontract om, wordt dit laatste meestal aangeraden. De schenking in het huwelijkscontract is immers niet eenzijdig herroepbaar, wat bijzonder onaangenaam kan zijn indien men in echtelijke moeilijkheden komt. Houd er wel rekening mee dat in het geval er kinderen zijn het beschermd erfdeel van de kinderen ook een rol zal spelen.

 

Anderzijds is het in een stelsel van scheiding van goederen wel mogelijk om vrij de bezittingen tussen de echtgenoten te verdelen.
Datgene wat op naam staat van de langstlevende moet bij overlijden niet verdeeld worden, het blijft van de langstlevende. Wat op naam staat van de eerststervende wordt geërfd door zijn kinderen, door zijn ouders of broers en zussen, weliswaar met vruchtgebruik voor de langstlevende.