Wat als mijn echtgenoot schulden maakt...

Als mijn echtgeno(o)t(e) schulden maakt, kunnen de schuldeisers dan al onze gemeenschappelijke goederen in beslag nemen of slechts de helft ervan? Kan men ook mijn eigen goederen in beslag nemen of blijven deze buiten schot?

Alle schulden waarvoor de echtgenoten samen ondertekenen zijn sowieso gemeenschappelijke schulden. Maar ook schulden die slechts door één echtgenoot aangegaan worden, kunnen gemeenschappelijke schulden zijn. De echtgenoten - onder welk huwelijksstelsel zij ook gehuwd zijn - zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de huishouding en van de opvoeding van de kinderen. 

 

Voorbeelden van dergelijke gemeenschappelijke schulden zijn:

  • kosten voor het schilderen of herstellen van de woning
  • kosten voor het herstellen van de wagen, zelfs al behoort die wagen persoonlijk toe aan een van de echtgenoten
  • dokters- en ziekenhuiskosten voor een gezinslid

De ene echtgenoot is echter niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de andere, die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn. Dit is een loutere feitenkwestie. Bv. de man heeft een veel te dure encyclopedie besteld, waarvoor de vrouw niet wenst te betalen; de vrouw bestelt kleren voor 200 euro; als dat een normaal bedrag is voor dat gezin kan de man verplicht worden te betalen, als de vrouw geen inkomsten heeft. De rechtbank heeft hier alle beoordelingsbevoegdheid.

 

Voor gemeenschappelijke schulden kunnen niet alleen de gemeenschappelijke goederen, maar ook de eigen goederen van de echtgenoten aangesproken worden. Dus ook de goederen van die echtgenoot die niet mee ondertekend heeft, kunnen voor de terugbetaling van gemeenschappelijke schulden aangeslagen worden.