Clausule Valkeniers

De Valkeniers-clausule is een clausule die toegevoegd wordt aan een huwelijkscontract om de erfrechten van de kinderen uit een eerste relatie te waarborgen ten opzichte van het erfrecht van de nieuwe echtgeno(o)t(e).

Nieuw-samengestelde gezinnen zijn vandaag heel courant. Het gebeurt dan ook wel eens dat een man of vrouw met kinderen uit een vorige relatie in het huwelijksbootje wil stappen met zijn of haar nieuwe partner. Hoe romantisch het plaatje ook mag zijn, heel vaak komen er in deze situaties vragen naar boven, die niet zelden tot conflicten leiden. De nieuwe echtgeno(o)te verwerft door een huwelijk immers erfrechten tegenover zijn of haar partner.

 

Heel vaak bestaat de wens bij nieuw samengestelde gezinnen om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van de nieuwe echtgeno(o)t(e) en de bescherming van de kinderen uit een eerste relatie.

Een clausule Valkeniers komt aan deze verzuchting tegemoet. De clausule kan echter enkel geldig toegepast worden indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het koppel is getrouwd of van plan om te trouwen
  • De clausule is gevoegd aan een huwelijkscontract of aan een wijzigingsakte (ter wijziging van een bestaand huwelijkscontract)
  • Minstens één van de partners heeft een kind/kinderen uit een vorige relatie
 

De clausule kan enkel tot gevolg hebben dat het wettelijk erfrecht van de echtgeno(o)te (vruchtgebruik op de ganse nalatenschap) in onderling akkoord wordt verminderd, ten gunste van de kinderen van de erflater. Sinds 1 september 2018 zijn de mogelijkheden voor de partners verruimd. De nieuwe huwelijkspartner geniet echter altijd minstens van een recht van bewoning van de gezinswoning en gebruik van de inboedel gedurende 6 maanden na het overlijden van zijn of haar partner. Dat is het minimum.

 
 

“Een Valkeniersclausule maakt een erfovereenkomst uit. Erfovereenkomsten zijn onderworpen aan een procedure die de notaris verplicht moet volgen. Indien u een Valkeniersclausule aan uw huwelijkscontract wilt invoegen vóór de datum van uw huwelijk, dan maakt u best 1,5 maand op voorhand een afspraak met uw notaris.”