Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is een pensioen dat de langstlevende partner ontvangt in geval van overlijden van zijn huwelijkspartner. Dit pensioen wordt berekend op basis van de loopbaan als werknemer van de overleden huwelijkspartner.

Voorwaarden:

  • De langstlevende huwelijkspartner moet minstens 45 jaar zijn (opgelet, deze leeftijd wordt tegen 2030 geleidelijk aan opgetrokken tot 55 jaar)
  • De langstlevende huwelijkspartner moet minstens één jaar gehuwd geweest zijn met de overledene op het ogenblik van het overlijden

Die voorwaarde is ook vervuld als:

  • het huwelijk onmiddellijk werd voorafgegaan door een periode van wettelijke samenwoning
  • de som van de aaneensluitende periodes (periode van wettelijke samenwoning en periode van het huwelijk) samen minstens 12 maanden (één jaar) bedraagt
 

Vandaag bestaat er - naast het overlevingspensioen - ook een overgangsuitkering. Deze nieuwere regeling wordt toegepast wanneer de huwelijkspartner overlijdt na 31 december 2014, en houdt in dat wie niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden (45 jaar) om een overlevingspensioen te krijgen eventueel recht heeft op een overgangsuitkering gedurende

  • 12 maanden (zonder kinderlast)
  • 24 maanden (met kinderlast).

Meer informatie over het overlevingspensioen en de overgangsuitkering kan je terugvinden op www.sfpd.fgov.be