Geld en bezit

De gevolgen van het huwelijk voor het vermogen van de echtgenoten zijn in een heel pakket wettelijke regels vastgelegd. Hoe het vermogen van de echtgenoten wordt verdeeld, hangt sterk af van het gekozen huwelijksvermogensstelsel (het wettelijk stelsel, het stelsel van scheiding van goederen, of het stelsel van de algehele gemeenschap).

Het gekozen huwelijksstelsel zal bepalen of de echtgenoten een gemeenschappelijk vermogen hebben. Via een huwelijkscontract kunnen bepaalde goederen in of uit dit gemeenschappelijk vermogen gebracht worden.

 

Het huwelijksstelsel heeft ook een grote invloed voor de bestemming van de inkomsten van de partners. Partners die getrouwd zijn onder het wettelijk stelsel, kiezen immers om hun inkomsten te “delen” in een gemeenschappelijk vermogen. Meer informatie over de samenstelling van de vermogens kan je hier terugvinden bij de informatie over de verschillende huwelijksvermogensstelsels (LINK).

 

Bij de wettelijke en feitelijke samenwoning bestaat er géén gemeenschappelijk vermogen en dus in principe, ook géén financiële solidariteit tussen de partners. Via een samenlevingsovereenkomst kan men wel van deze regel afwijken.