Een huis kopen of bouwen

Bij gehuwden die samen een huis kopen of bouwen, gelden verschillende principes, die verschillen al naargelang het huwelijksstelsel waaronder het koppel getrouwd is.

Als een koppel onder het wettelijk stelsel samen een huis koopt of bouwt, is die gezinswoning meestal gemeenschappelijk. Slechts als de woning wordt gebouwd op de grond van één van de echtgenoten, dan behoort de woning tevens toe aan het eigen vermogen van de echtgenoot-eigenaar van de grond. Ook zijn er een aantal gevallen waarbij  de woning in het eigen vermogen van één van de partners zal blijven:

  • Als de woning eigendom was van één van de echtgenoten vóór het huwelijk
  • Als één van de echtgenoten de woning heeft verkregen door een schenking of door een erfenis
 

Samen bouwen

Indien een getrouwd koppel beslist om samen te bouwen op de grond van één van de echtgenoten, is een bezoek aan de notaris sterk aangewezen. Dan speelt immers het principe van de “natrekking”: de eigenaar van de grond wordt automatisch de eigenaar van de woning op deze grond (zelfs indien beide echtgenoten de bouwwerken hebben gefinancierd). De notaris kan hiervoor verschillende oplossingen aanreiken.

Als één van de echtgenoten onder een stelsel van scheiding van goederen een huis alleen koopt, dan is dat huis zijn of haar eigendom. Beslissen de partners om samen een huis aan te kopen, dan zal de woning hen in “onverdeelde” eigendom toebehoren.  

Bij gemeenschap van goederen, met uitzondering van de algehele gemeenschap, gelden dezelfde principes als bij het wettelijk stelsel.

 

Wat indien een echtgenoot heeft geïnvesteerd in de woning van de andere echtgenoot?

De wet voorziet in een regeling voor de huwelijkspartner die investeert in het huis (gemeenschappelijk vermogen) De investerende echtgenoot zal bij de ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een echtscheiding) minstens zijn/haar investeringen in geld terugkrijgen. Wel zal de investerende echtgenoot niet zomaar het huis mogen overnemen zonder het akkoord van de echtgenoot-eigenaar.

 

 
 

Opgelet: De gezinswoning geniet een bijzondere bescherming. De echtgenoot-eigenaar kan de gezinswoning (de woning waar het koppel effectief verblijft) niet verhuren of verkopen zonder de instemming van de andere echtgenoot, zelfs als deze laatste geen eigenaar is.