Een huis huren

De echtgenoten hebben elk onderling dezelfde huurrechten, ook al staat de huurovereenkomst slechts op één naam. Echtgenoten die huren, worden door de wet immers als “mede-huurders” van elkaar beschouwd. Zelfs als de huurovereenkomst werd afgesloten vóór het huwelijk hebben beide huwelijkspartners dezelfde rechten en kan niemand de overeenkomst eenzijdig opzeggen. De verhuurder moet bovendien beide partners afzonderlijk op de hoogte brengen van het feit dat hij het huurcontract wil opzeggen.

Zelfs al staat het huurcontract op naam van één van de echtgenoten, toch zijn beide partners hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. Dit betekent dat de verhuurder beide huwelijkspartners kan aanspreken voor de betaling van achterstallige huurgelden, en dit voor het gehele bedrag.

 

Wie mag blijven wonen bij beëindiging van de relatie?

Gehuwden hebben allebei evenveel recht op de huurwoning. Bij onenigheid over wie mag blijven wonen wanneer een koppel uit elkaar wil gaan, kan de familierechtbank bij een procedure over dringende voorlopige maatregelen tussen echtgenoten de knoop doorhakken. Bij een echtscheidingsprocedure is het de familierechtbank die daarover in kort geding oordeelt.