Een huwelijkscontract wijzigen

Het wettelijk huwelijksstelsel is van toepassing wanneer koppels getrouwd zijn zonder huwelijkscontract. Met een huwelijkscontract kunnen (toekomstige) huwelijkspartners binnen bepaalde grenzen afwijken van het wettelijk stelsel dat van toepassing is. Ze kunnen echter ook kiezen om het wettelijk stelsel te behouden, maar een aantal zaken te verfijnen. Hiervoor zijn een of meer notariële akten vereist; een tussenkomst van de rechtbank echter niet.

Daarnaast kunnen echtgenoten tijdens het huwelijk hun huwelijksstelsel aanpassen, of zelfs volledig veranderen. Daarvoor zal de notaris een wijzigingsakte opstellen.

 

Wijziging zonder boedelbeschrijving

Een wijziging zonder boedelbeschrijving kan gebeuren wanneer de echtgenoten gehuwd wensen te blijven onder hetzelfde huwelijksstelsel, maar een bepaald beding willen toevoegen aan hun huidig stelsel.

 

Wijziging met boedelbeschrijving

Wanneer men een totaal ander huwelijksvermogensstelsel wenst, bijvoorbeeld overgaan van scheiding van goederen naar het wettelijk stelsel of omgekeerd, is een inventaris noodzakelijk. Ook wanneer één van de echtgenoten daarom verzoekt, dient vóór de wijzigingsakte een notariële inventaris te worden opgemaakt. In een boedelbeschrijving of een inventaris worden alle roerende- en onroerende goederen en schulden van zowel het gemeenschappelijk vermogen (als deze er is) als de eigen vermogens opgenomen.

 

Afspraken en documenten veilig bewaren in Izimi

Heb je met je huwelijkspartner afspraken gemaakt? Belangrijke zaken op papier neergeschreven? Een bijkomende inventaris van goederen gemaakt? Dan kan je deze belangrijke documenten veilig bewaren in Izimi, een gratis digitale kluis aangeboden door het Belgische notariaat.Heb je een huwelijkscontract opgesteld en wil je deze raadplegen? Dan kan dat ook via Izimi

 
 

Een aantal kosten die gepaard gaan met de wijziging van een huwelijkscontract kunnen vermeden worden als echtgenoten al vroeg nadenken over welk huwelijksstelsel het best bij hun (toekomstige) situatie (zal passen) past en ze desgevallend een huwelijksovereenkomst opstellen vóór ze in het huwelijksbootje stappen. Een aanpassing van een huwelijksstelsel of een volledige verandering tijdens het huwelijk veronderstelt immers het naleven van meer formaliteiten, onderzoek en nazicht door de notaris, wat gepaard gaat met hogere kosten voor de echtgenoten.