12

Rentenieren in het buitenland, heeft dat een invloed op de erfenis van mijn kinderen?

Wie in het buitenland wil gaan wonen, denkt best na over zijn erfenis

Elk land heeft zijn eigen regels als het op erven aankomt. Wat geldt in België, geldt misschien niet in een buurland. 

Vandaag wordt de hele nalatenschap (de erfenis van de kinderen dus) in principe afgehandeld volgens het recht waar de overledene zijn laatste verblijfplaats had. Verhuis je dus naar Frankrijk, dan heeft dat als gevolg dat niet het Belgische recht toegepast wordt op de verdeling van de erfenis, maar het Franse recht. En dat geldt trouwens ook voor de goederen van de overledene die gelegen zijn in België.

Dat kan onvoorziene gevolgen hebben voor je kinderen. Zo kent Frankrijk een zeer grote erfrechtelijke bescherming van de langstlevende echtgenote (die de hele erfenis erft) terwijl in België de kinderen de belangrijkste erfgenamen blijven. Ook de regeling rond de wettelijke reserves (het minimaal erfdeel dat een erfgenaam kan vorderen) kan verschillen van land tot land.  

Bij een verhuis naar het buitenland kan je dus best even stilstaan bij deze verschillen en je bij de notaris informeren over het erfrecht van het betrokken land. Wil je dat het recht van jouw nationaliteit (hier het Belgisch recht) van toepassing blijft? Dan zal je iets moeten ondernemen. Hiervoor moet je bij de notaris zijn. De notaris zal een testament opstellen waarbij je expliciet aangeeft dat de verdeling van je erfenis moet gebeuren volgens de regels  van het land van je nationaliteit. Hij zal je op gepaste wijze adviseren zodat je familieleden niet voor slechte verrassingen komen te staan.