4

Mijn moeder heeft meer en meer last van geheugenverlies. Ik ben bang dat ze op termijn moeite zal hebben om haar rekeningen te beheren.

Kan ik iets doen om haar vermogen toch wat te beschermen voor de toekomst?

Iemand die geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen, omdat hij of zij geen besef heeft van de gevolgen van die beslissing, noemt men een “wilsonbekwame” persoon. De lijn tussen een wilsbekwame en wilsonbekwame persoon is niet altijd eenvoudig te trekken. Soms kunnen mensen nog “heldere” momenten hebben.

Niemand weet wat de toekomst zal brengen als het op onze gezondheid aankomt. Gelukkig zijn er een paar zaken die je preventief kan regelen wanneer je vreest dat de gezondheid van een familielid in de toekomst achteruit zal gaan.

In het kader van vermogensbeheer kan de “zorgvolmacht” soelaas bieden. Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken familielid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet hij wél nog wilsbekwaam zijn. Het is bijgevolg beter om dit niet te lang uit te stellen, indien zijn gezondheid sterk achteruit gaat.

Het groot voordeel van de zorgvolmacht is dat het ook voor de toekomst uitwerking kan hebben. Het familielid kan perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts bepaalde handelingen zal kunnen stellen vanaf dat hijzelf het niet meer kan. In die zin kan een zorgvolmacht ook een rol spelen bij successieplanning. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de lastgeving geregistreerd is in het Centraal Register voor Lastgevingen. Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat hij wilsonbekwaam wordt.

Aarzel niet om de notaris hierover aan te spreken. Hij zal je op gepaste wijze kunnen adviseren over het nut van een zorgvolmacht.