De (onderhandse) verkoop

Bij een ‘onderhandse verkoop’ bereiken de koper en de verkoper onderling een overeenkomst over de verkochte zaak en de verkoopprijs.

 

De compromis

Zodra dit gebeurt, is de verkoop in principe definitief. Je ondertekent samen met de verkoper  een voorlopige verkoopovereenkomst (de ‘compromis’), die later wordt gevolgd door een notariële akte.  Jij en de verkoper ondertekenen pas de notariële akte wanneer de notaris bepaalde opzoekingen en andere formaliteiten heeft verricht. Deze opzoekingen zijn cruciaal en waarborgen een rechtsveilige aankoop. Dankzij de tussenkomst van de notaris ben je maximaal geïnformeerd op de ‘juridische’ staat van je woning. Zo kan de notaris nagaan of je geen woning koopt op een vervuilde grond, of je woning stedenbouwkundig voldoet aan de regels, of je woning een energieprestatiecertificaat heeft…  

Ook in de voorbereidende fase van een onderhandse verkoop laat je je best bijstaan door een notaris. Als de verkoper de verkoop toevertrouwt aan een notaris, zal de notaris waken over de goede uitvoering van het dossier van A tot Z.