Onroerend erfgoed (ver)kopen: Wanneer vastgoed en geschiedenis samen komen

28 februari 2017

Monumenten, cultuurhistorische landschappen, historische tuinen, archeologische sites of nog stads- en dorpsgezichten vormen de sporen van ons Vlaams cultuurhistorisch verleden. Het is dan ook van het grootste belang deze erfgoedwaarden duurzaam te behouden en te beheren.


Ook het notariaat draagt hier zijn steentje bij toe, door te verzekeren dat toekomstige eigenaars van deze waardevolle onroerende goederen voldoende geïnformeerd zijn over de rechten en plichten die gepaard gaan met de aankoop van een beschermd- of geïnventariseerd goed.

Ben je van plan om een onroerend erfgoed te (ver)kopen of ligt je woning toevallig in een beschermd landschap? Dan zal je met een aantal zaken rekening moeten houden. Raadpleeg hieronder de handige infofiches die het Agentschap Onroerend Erfgoed ter beschikking stelt. Een geïnformeerde (ver)koper is er altijd twee waard!

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat