Gratis verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse regering

5 augustus 2009

Sinds april biedt de Vlaamse regering opnieuw een gratis verzekering "Gewaarborgd wonen" aan. Ze voorziet een dekking voor wie een hypothecaire lening is aangegaan en daarna arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt.

Brochure en website

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van werkloosheid dienen na de eerste periode van 18 opeenvolgende maanden gedurende een periode van ten minste drie volledige maanden voltijdse of deeltijdse arbeidsprestaties in het kader van een arbeidsovereenkomst te worden aangetoond om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tegemoetkoming in het inkomensverlies.

De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks zal uitkeren aan uw kredietinstelling is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat u beroep heeft gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar ontvangt u 56% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het derde jaar ontvangt u nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot 500 euro of 600 euro per maand, maar is misschien kleiner, afhankelijk van uw inkomensverlies en de geleende som. Het maximum bedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd
waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en een belastbaar inkomen hebben dat lager is of gelijk aan:
37.340 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste
53.350 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste
53.350 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

Er wordt rekening gehouden met het aan personenbelasting onderworpen inkomen zoals vermeld in het laatste aanslagbiljet.

De verzekeringskosten worden door het Vlaamse gewest gedragen: als aanvrager hoeft u dus geen premie te betalen!
 

Bron: Informatie van de Vlaamse overheid