pm

Officiële persmededeling

E-VOORKOOPLOKET VANAF 1 OKTOBER BESCHIKBAAR

20 september 2012

Vandaag werd in het Brusselse Notarishuis het zogenaamde e-voorkooploket voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Vanaf 1 oktober 2012 kunnen o.a. notarissen via dit elektronisch loket meteen uitzoeken of op een bepaald onroerend goed een recht van voorkoop rust. Ook het aanbieden en uitoefenen van het recht van voorkoop zelf, wordt een pak eenvoudiger. Particuliere kandidaat-kopers, landbouwers of ondernemers zullen ook vanaf 1 oktober via het zogenaamde geoloket snel kunnen opzoeken of op een perceel een voorkooprecht van toepassing is.

Administratieve vereenvoudiging
Tot nog toe was het voor de aanbieder van voorkooprechten geen sinecure om uit te zoeken of op een onroerend goed een recht van voorkoop van toepassing is. Het was meestal een uitvoerige en langdurige zoektocht langs diverse bronnen. Bovendien waren er verschillen in de procedures voor het aanbieden en beslissen van Vlaamse decretale voorkooprechten. De uitdaging was om die procedures te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen én de procedure volledig digitaal te maken.

Elektronische opzoekingen
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die het e-voorkooploket ontwierp, ontwikkelde tegelijk webservices die de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) en de Dienst Vastgoedakten (DVA) via hun gebruikelijke toepassing toegang verlenen tot het e-voorkooploket. Andere gebruikers kunnen het e-voorkooploket raadplegen via de website van de VLM (www.vlm.be).

Geoloket
Het themabestand zelf is het werk van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Deze unieke bron bevat dus enkel percelen waarop een Vlaams wettelijk voorkooprecht van toepassing is. Ook het grote publiek van kandidaat-kopers (particulieren, ondernemers, landbouwers, …) kan in dit themabestand zoeken via het Geoloket RVV-themabestand op de website van het AGIV (www.agiv.be). Voor het eerst zal elke burger van op zijn pc kunnen nagaan of op een bepaald perceel dat hij op het oog heeft, een voorkooprecht rust.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat