De Woningbouwwet (Wet Breyne)

De Woningbouwwet van 9 juli 1971, in de volksmond beter bekend als de “Wet Breyne”, biedt de bouwer van een huis of de koper van een te bouwen woning een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken.

 

Waarover gaat deze wet?

Deze wet beschermt in grote mate de koper of de bouwer van een woning door onder meer te voorzien in strenge informatieplichten in de verkoopovereenkomst. Op de aannemer, promotor of verkoper rusten bovendien specifieke aansprakelijkheden. De oplevering van woning moet in principe in twee fasen gebeuren, zodat de koper of de bouwer goed kan inschatten of het goed in orde is. Er gelden bijzondere betalingsregels én de promotor, verkoper of aannemer moet bepaalde specifieke waarborgen kunnen stellen.

 

De woningbouwwet: iets voor mij?

Of je als koper of bouwer kan genieten van de bescherming van de Woningbouwwet is een uiterst belangrijke vraag. De rechtsregels rond de Woningbouwwet zijn complex, maar toch is het cruciaal dat je als toekomstige koper of bouwer een basiskennis krijgt over de regels die gelden bij het bouwen van een woning.

 

In de aparte rubriek “Woningbouwwet (Wet Breyne)” gaan we dieper in op de regels en het toepassingsgebied van deze belangrijke wet.