Verlaagde btw-tarieven

De verlaagde tarieven gelden enkel voor “renovatie”. Als de koper grootschalige verbouwingen uitvoert waarbij bijvoorbeeld meerdere buitenmuren gesloopt worden, wordt dit beschouwd als nieuwbouw. Dan zal je op de werken de gebruikelijke 21% betalen.

 

Verlaagd btw tarief bij aankoop van een sociale woning

Als koper van een sociale privéwoning (eengezinswoning of appartement) van een OCMW, betaalt u in principe 12% btw. Bij aankoop bij een gewestelijke huisvestingsmaatschappij of bij een door hen erkende maatschappij voor sociale huisvesting, betaalt u in principe 6%. Dit geldt uiteraard enkel maar als de woning “nieuw” is.

 

Verlaagd btw-tarief bij renovatie van een tien jaar oude woning

 Als een koper renovatie- en/of herstellingswerken aan zijn woning uitvoert, kan hij onder bepaalde voorwaarden genieten van 6% btw op de werken (in plaats van de gebruikelijke 21% btw).

De voorwaarden om te genieten van dit verlaagd tarief zijn de volgende:

  • De woning werd minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen
  • De woning moet gebruikt worden als privé-woning (een bijkomstig deel gebruiken om zijn beroep uit te oefenen, mag)
  • De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd
  • De werken hebben betrekking op de woning zelf (werken aan of binnen de woning). De aanleg van een tuinhuis, tuin, zwembad, sauna… valt daar niet onder.