Btw op een bijhorende grond?

Indien er btw verschuldigd is bij de aankoop van een nieuwbouwwoning (dat er al dan niet al staat), zal ook op de bijbehorende grond btw verschuldigd zijn. Hier gelden drie voorwaarden:

  • Er moet een toelating zijn om op de grond te bouwen en het gebouw zal onderworpen moeten zijn aan btw
  • De grond en het gebouw worden door dezelfde persoon verkocht
  • De grond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen

Op de aankoop van grond alleen zullen er uiteraard slechts registratierechten verschuldigd zijn. Bij de aankoop van een stuk grond met daarop een “oud” gebouw zullen er registratierechten verschuldigd zijn, zowel op de grond als op het gebouw.

 

En wat bij “sleutel-op- de-deur” overeenkomsten of een koop op plan?

Bij dergelijke overeenkomsten koopt iemand een woning, maar dan wel een woning die ofwel nog verder opgericht moet worden dan wel waarvan de bouw nog moet starten.
Hier kan men zich dus de vraag stellen of de grond tegelijk met (het toekomstig) gebouw wordt aangekocht.

 

Indien iemand een grond koopt zonder dat er al sprake is van bouwwerken, dan gaat de wetgeving ervan uit dat de grond niet tegelijk met het gebouw wordt verkocht. Er is dan immers nog geen sprake van een gebouw. In dat geval betaalt de koper enkel registratierechten op de aankoop van de grond.

Is er wel al sprake van een gebouw “in oprichting” op het moment van de aankoop, dan gaat de wetgever er wél van uit dat de grond en het gebouw tegelijk worden verkocht. De koper zal dus wél btw moeten betalen op de grond.

 

Er kan nooit een cumul zijn van registratierechten en btw bij een aankoop van een gebouw en een grond.
Wat hoogstens kan is dat de koper registratierechten betaalt bij de aankoop van een grond en later btw verschuldigd is op de aankoop van zijn nieuwbouw. Dan gaat het immers om twee aparte niet-gelijktijdige verkopen.