Conflicten tussen mijn erfgenamen vermijden

Helaas gaan erfenissen vaak gepaard met gewrevel tussen erfgenamen. Zelfs in hechte familie zorgen geldzaken voor gekibbel tussen broers en zussen. Maar door aan successieplanning te doen en door transparant te communiceren, kan je al heel wat miserie vermijden.

Wij geven je in deze rubriek meer tips om latere conflicten te vermijden.

 

Denk goed na voor je een kind onterft

Je kan een kind niet volledig onterven, maar je kan sommige kinderen wel wat meer nalaten. Hoezo?

Elk kind heeft recht op een minimum erfdeel (de erfrechtelijke reserve). De helft van je vermogen is voorbehouden voor je kinderen. Heb je één kind, dan heeft hij recht op de helft van je vermogen. Heb je twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de, bij drie kinderen is dat 1/6de... Maar de andere helft van je vermogen (het "beschikbaar deel"), mag je vrij gebruiken. Ook om schenkingen te doen of legaten op te stellen in het voordeel van sommige kinderen.

Wees er wel van bewust dat zo'n ongelijke behandeling van kinderen kan leiden tot discussies. Laat je dus adviseren door een notaris.

 

Herbekijk je situatie om de zoveel jaar

Met de jaren kan er veel veranderen. Ook op vlak van relaties. Had je een testament opgesteld in het voordeel van je partner, dan mag je dat niet vergeten als jullie uit elkaar zouden gaan. Een geldig opgesteld testament blijft immers geldig, ook als jullie feitelijk gescheiden zijn.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor verzekeringen die jullie hadden opgesteld. Ook dit moet je vanonder het stof halen als je levensomstandigheden zijn veranderd.

 

Denk na over de gelijke behandeling van je kinderen

Er geldt een vermoeden dat schenkingen aan kinderen "voorschotten" zijn op hun erfenis. Zo'n schenkingen worden dus verrekend met het erfdeel van de kinderen. Op die manier is er sprake van een gelijke behandeling van de kinderen eenmaal een ouder zou overlijden.

Maar zelfs als een ouder dezelfde geldsom schenkt aan zijn kinderen, dan nog kan er een ongelijkheid ontstaan. Zo kunnen waardeschommelingen de waarde van een schenking beïnvloeden. Dit kan onder meer het geval zijn als een kind een onroerend goed ontvangt, terwijl een andere een geldsom ontvangt. Om dit te vermijden kunnen de kinderen via een punctuele erfovereenkomst de waarde van een schenking "vastpinnen".

 

Wees voorzichtig als je een eigendom verkoopt aan één van je kinderen

Het komt af en toe voor: ouders hebben een eigendom die ze willen verkopen aan één van hun kinderen. Vaak tegen een "prijsje". Verkoop je de woning aan jouw kind tegen een zeer lage prijs, dan kan de fiscus ervan uitgaan dat je eigenlijk je woning “schenkt” en niet verkoopt. Let op: een schenking heeft andere gevolgen dan een verkoop. Op een schenking moet je immers schenkbelasting betalen en geen registratiebelasting. De grootste gevolgen komen echter naar boven wanneer er meerdere kinderen zijn.

Wil je niet dat de fiscus zo'n verkoop bestempelt als een schenking? Dan verkoop je de woning best aan een realistische marktwaarde. Vraag advies aan je notaris.