Invloed op uitkeringen?

Mogelijk heb je als schenker recht op bepaalde sociaalrechtelijke uitkering. Die uitkeringen zijn in principe onderworpen aan specifieke voorwaarden. Schenken zou in dat opzicht twee ‘vervelende’ gevolgen kunnen hebben:

  • Indien je nood zou hebben aan een uitkering van het OCMW, dan kunnen ze weigeren om je een uitkering te geven omdat je je door de schenking ‘vrijwillig’ hebt verarmd.
  • Indien je sociaalrechtelijke uitkeringen ontvangt, kan het zijn dat je die uitkeringen verliest omdat je werkelijke inkomsten verhoogd zijn ten gevolge van de schenking. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij je een schenking hebt gedaan aan je kinderen die je periodiek een bepaalde rente betalen (schenking onder last).

Maar ook de begunstigden van een schenking moeten rekening houden met mogelijke onvoorziene gevolgen. Misschien loopt een begiftigde door een schenking bepaalde fiscale voordelen mis, bv. bij de aankoop van een onroerend goed.

De boodschap is om je op voorhand te informeren bij een notaris of bij de betrokken sociaalrechtelijke instelling.