Waarom is de registratie van een schenking belangrijk?

21 februari 2023

Roerende schenkingen, zoals de schenking van geld, gebeuren in de praktijk niet altijd notarieel. Hand- en bankgiften worden niet geregistreerd, waardoor er geen schenkbelasting verschuldigd is. Goedkoper, maar risicovoller. Overlijdt de schenker binnen de drie jaar na zijn ongeregistreerde schenking, dan betalen de erfgenamen erfbelasting op de waarde van de schenking. En dan kan wel eens nadelig uitvallen.

Naar een notaris voor de schenking van geld?

de registratie van je schenking is belangrijk

In principe gebeuren alle schenkingen notarieel, maar het is een gevestigde praktijk dat hand -en bankgiften kunnen gebeuren zonder tussenkomst van de notaris. Zo’n schenkingen worden vaak niet geregistreerd, en dat heeft als gevolg dat er geen schenkbelasting verschuldigd is. Opgelet, vaak wordt ten onrechte gedacht dat dit altijd kan. Niet helemaal. Wie als schenker een globale regeling wil treffen met zijn schenking door voorwaarden te koppelen, doet wel beroep een notaris. Schenken onder voorwaarde van vruchtgebruik moeten notarieel gebeuren.

Het advies van de notaris bij roerende schenkingen valt niet te onderschatten. Een schenking is en blijft immers een verarming. Elke schenking moet dus weloverwogen gebeuren, met aandacht voor alle financiële gevolgen van de betrokken personen. Wist je bijvoorbeeld dat een schenking een impact kan hebben op bepaalde sociaalrechtelijke tegemoetkomingen. Zowel van de schenker zelf als van de begunstigde? Een gewaarschuwde schenker is er twee waard.

Onroerende schenkingen, zoals de schenking van een woning, moeten altijd notarieel vastgelegd worden.

De drie jaar regel

Aankloppen bij de notaris voor een schenking zorgt er niet alleen voor dat je het nodige advies krijgt over je schenking, maar het geeft in veel gevallen gemoedsrust en de zekerheid dat je komaf hebt gemaakt met het fiscaal prijskaartje. De notaris zorgt immers voor de registratie van je schenking. Door de registratie betaal je schenkbelasting, maar de schenkbelasting valt lager uit dan de erfbelasting. Voor de schenking van roerende goederen, zoals kapitaal, betaal je immers een vlak tarief van 3% (wat de waarde van je schenking ook is). Hiermee ben je zeker dat de fiscus later niet meer zal komen aankloppen om dit vermogen te belasten. Ook niet als je binnen de drie jaar zou overlijden.

De periode van drie jaar is een belangrijke periode. Sterf je binnen de drie jaar na de schenking, dan wordt de waarde van de schenking meegerekend bij het belastbaar erfdeel. Met andere woorden: je betaalt dan erfbelasting op de schenking, wat wel eens duurder zou kunnen uitvallen. In geval van een aanslepende ziekte zou je je schenking alsnog kunnen registeren. Je betaalt dan de schenkbelasting en daarmee is de kous af. Maar dat is geen optie als je binnen de drie jaar plots sterft, bv. door een hartstilstand of een auto-ongeluk. Belastingvrije schenkingen worden daarom soms ‘gokschenkingen’ genoemd. Wil je op die manier schenken? Neem dan contact op met je notaris. De notaris zal je uitleggen hoe je best te werk gaat.

Andere opties dan de bankgift?

Wie zijn kinderen , een financieel duwtje in de rug wil geven, kan dat op verschillende manieren. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld ook kiezen om een woning eerst te verkopen en dan op een later tijdstip een deel van de koopprijs te schenken aan de kinderen. Ook dit is dan een ‘roerende’ schenking waarvoor het vlak tarief van 3% geldt. De kinderen kunnen vervolgens een woning kopen, waarbij de ouders het vruchtgebruik krijgen. Ook dit is fiscaal interessant.

Een andere piste om een deel van een erfenis te schenken is de zogenaamde ‘doorgeefschenking’. Ouders die een erfenis ontvangen - maar zelf voldoende financiële middelen hebben - kunnen (een deel van) de erfenis belastingvrij schenken aan hun erfgenamen. Het kan zowel om een onroerende als een roerende schenking gaan. De schenking moet dan wel notarieel gebeuren en binnen het jaar na het overlijden. De notaris berekent dan voor jou hoeveel precies op deze manier kan geschonken worden.

Bron: Fednot