SCHENKING BINNEN HET HUWELIJK

30 oktober 2013

Video van de week

Sinds de wet van 14 mei 1981 is de langstlevende echtgenoot een volwaardig en voorbehouden erfgenaam geworden. Hij geniet de bescherming van de gezinswoning en de huisraad. Heeft het dan nog nut een schenking te doen aan elkaar, nu de wet dergelijke bescherming voorziet?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.  

Meer video’s: http://www.notaris.be/videos
Alles over erven en schenken: http://www.notaris.be/erven-schenken/

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat