pm

Officiële persmededeling

Plotseling gescheiden. Wat nu?

28 oktober 2010

De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat hebben een nieuwe brochure uitgebracht in het kader van hun "luisternetwerk van notarissen". Na "Wat te doen als uw partner overlijdt?" wil de gids "Wat te doen bij een scheiding" een helpende hand bieden in de eerste momenten die volgen op een (echt)scheiding. De brochure staat vol raad, advies en stappenplannen om je leven opnieuw te organiseren en om al je rechten - en die van je kinderen - te vrijwaren. Kortom, 42 pagina's neutrale en objectieve informatie in een handig formaat.

Twee initiatiefnemers
Sinds de oprichting in 1976, bij de 25e verjaardag van Koning Boudewijns’ troonbestijging, heeft de KBS al ontelbare projecten opgestart om de levensomstandigheden van de burgers op economisch, sociaal, cultureel en wetenschappelijk vlak te verbeteren. Binnen dit ruime kader onderhoudt de Stichting ook geprivilegieerde contacten met het notariaat.
Bart van Opstal, Voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: ‘Het recht regelt niet alles. Elk jaar geven de notarissen raad aan meer dan 2,5 miljoen mensen. Uiteraard gaat dat dikwijls over puur juridische kwesties. Maar net zo vaak neemt de cliënt zijn notaris ook in vertrouwen, en dat in soms zeer gevoelige kwesties. De notaris is dus goed geplaatst om de polsslag van de samenleving te nemen.’
Door de vele verschillende, individuele situaties waar de notaris mee geconfronteerd wordt, is hij goed geplaatst om de onbekende zwakke punten van ons sociaal systeem bloot te leggen. Voor de Koning Boudewijnstichting is dat weer een uitgelezen kans om de burger nog beter ter hulp te schieten.

Eén netwerk
Dominique Allard, directeur van het filantropisch centrum van de KBS: ‘Heel wat zaken ontsnappen ons en soms volstaat het om één klein en ogenschijnlijk onbelangrijk detail aan te pakken om de situatie van sommige mensen flink te verbeteren. Maar je moet dat detail dan wel kunnen detecteren. Vanuit dat idee heeft de KBS aan het notariaat voorgesteld om een luisternetwerk op te starten.’
In dat luisternetwerk werden heel wat getuigenissen opgetekend van verschillende notarissen. Het doel daarvan was om de sociale wantoestanden die achter de verhalen zitten die zij elke dag horen, naar buiten te brengen. Daarna was het aan het notariaat en de KBS om die getuigenissen te ‘decoderen’ en de verschillende projecten van start te laten gaan. Daarvan is deze praktische gids het tweede project dat geconcretiseerd wordt.

Een praktische gids
Deze nieuwe brochure biedt een helpende hand in de eerste momenten die volgen op een (echt)scheiding. Na de eerste gids ‘Wat te doen als uw partner overlijdt?’ wil ‘Wat te doen bij een scheiding?’ een antwoord geven op de meest pertinente vragen in de aanloop naar en de eerste momenten na een scheiding. Naast het bieden van informatie wil de gids ook helpen om de emotionele schok op te vangen en om steun te geven in moeilijke dagen. De brochure verzamelt tips en informatie en alle juridische en administratieve plichtplegingen, maar ook goede raad om je (materiële) zaken op orde te krijgen en al je rechten - en die van je kinderen - te vrijwaren.

Kortom, 42 pagina’s neutrale en objectieve informatie in een handig formaat.

Waar vindt u deze gids?
Deze brochure is beschikbaar bij uw notaris.

Het is ook mogelijk om hem gratis te bestellen bij de Koning Boudewijnstichting :
via www.kbs-frb.be ;
per e-mail publi@kbs-frb.be ;
per tel. + 32-70-233 728 of
per fax + 32-70-233 727

U kan de brochure eveneens lezen en downloaden via de sites www.kbs-frb.be en www.notaris.be.

Over de Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan een betere samenleving
www.kbs-frb.be

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die jaarlijks zo’n 2.000 organisaties en individuen financieel steunt, een forum biedt voor debat en reflectie, en filantropie stimuleert. Met een werkbudget van 30 miljoen euro wil de Stichting ook in 2010 bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. We werken vanuit Brussel en zijn actief op regionaal, Belgisch, Europees en internationaal niveau. Onze Raad van Bestuur tekent de krachtlijnen uit voor het beleid. Dat wordt gerealiseerd door een 50-tal medewerkers. De Stichting werd in 1976 opgericht toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Over het notariaat
Momenteel zijn er in België 1.422 notarissen actief in 1.182 notariskantoren. Daarvan zijn er 217 associaties die samen 467 notarissen tellen. Elk jaar komen 2,5 miljoen mensen bij de notaris langs voor gepersonaliseerd advies of om een akte te laten verlijden. In 2009 hebben de notarissen 794.560 aktes verleden en inden zij, voor rekening van de Staat, meer dan 3 miljard euro aan registratierechten.

Persinfo
Koning Boudewijnstichting
Josse Abrahams
Tel : 02-549 02 56
Gsm : 0495-54 61 42
e-mail : abrahams.j@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Bart Azare
Tel : 02/505.08.14
Gsm : 0478/58.46.21
e-mail : azare@fednot.be
www.notaris.be

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat