Nieuw in Echtscheiding

2 mei 2016

Vergeet de verzekeringen niet bij een echtscheiding

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met allerlei regelingen, afspraken en papierwerk. Daarbij worden tal van belangrijke verzekeringscontracten vaak over het hoofd gezien. Het niet aanpassen van verzekeringen aan de situatie van de echtgenoten, zoals een echtscheiding of een breuk, kan zeer verregaande gevolgen hebben.

Verzekeringen in alle geuren en kleuren
Het sluiten van verzekeringen is voor de meeste koppels volledig normaal. Denk maar aan het sluiten van een levensverzekering, een schuldsaldoverzekering, een brandverzekering, een pensioenspaarplan, een familiale verzekering of een autoverzekering. Sommige verzekeringen zijn verplicht, anderen niet.

Eigen aan alle verzekeringen is dat ze, tegen betaling van premies, een zeker risico dekken in het voordeel van de begunstigde(n) van de verzekering. Dit kan, maar dat hoeft niet, de persoon te zijn die de verzekering heeft ondergeschreven.

Gewijzigde omstandigheden
Het gevaar van verzekeringen is dat ze gesloten worden, maar niet altijd opnieuw bij de hand genomen worden bij gewijzigde omstandigheden; verzekeringscontracten blijven ongewijzigd bestaan terwijl de situatie van partners drastisch is veranderd.

Zo wijzigen levensverzekeringen niet louter door het feit dat je uit de echt scheidt of uit elkaar gaat. Was je (ex) partner bij naam aangeduid als begunstigde in de levensverzekering, dan blijft hij of zij de begunstigde indien je de verzekering niet aanpast. De verzekeraar moet het kapitaal uitkeren aan de persoon die aangeduid staat in de verzekeringsovereenkomst, zelfs als dit helemaal niet meer zou overeenkomen met jouw wensen…

Het specifieke geval van de brandverzekering
Ook brandverzekeringen moeten terug onder de loep genomen worden bij een echtscheiding of een breuk.
Neem het voorbeeld van een koppel, getrouwd onder het wettelijk stelsel, dat tijdens het huwelijk een woning heeft gekocht. Het koppel is samen mede-eigenaar van het aangekocht goed. Na een paar jaren loopt het huwelijk op de klippen en het koppel beslist om uit de echt te scheiden. Eén van de echtgenoten blijft het pand betrekken of in het pand wonen.

Na de echtscheiding, maar tijdens de procedure van vereffening en verdeling, sluit de partner die de woning nog betrekt een brandverzekering af dat heel de woning dekt tegen brandrisico. Omdat hij de woning alleen betrekt, sluit hij de brandverzekering af op zijn eigen naam. Nergens vermeldt hij in de brandverzekering dat het onroerend goed (nog) gedeeltelijk eigendom is van zijn ex-partner.

Het noodlot slaat vervolgens toe, en de woning brandt volledig af. De inwonende echtgenoot doet aangifte aan zijn brandverzekeraar met de vraag om de schade aan de woning volledig te vergoeden.

Groot is zijn verbazing wanneer de brandverzekeraar hem meldt dat hij enkel de schade voor de helft van de woning wil dekken. De woning was immers nog gedeeltelijk eigendom van de niet-inwonende ex-partner en deze laatste staat niet in de brandverzekering aangeduid als begunstigde. De inwonende echtgenoot onderneemt juridische stappen, maar dat is tevergeefs. De rechter geeft de verzekeraar gelijk.

Waarom? Omdat de persoon die de verzekering heeft ondergeschreven slechts eigenaar was van de helft van de woning, en dus slechts voor de helft vergoed kan worden. In het verzekeringsrecht geldt immers een belangrijke regel dat bepaalt dat niemand een grotere vergoeding kan ontvangen dan zijn geleden schade. Aangezien de inwonende echtgenoot slechts eigenaar was van een aandeel, kan hij geen vergoeding krijgen voor de schade aan het hele huis.

Je zou kunnen denken dat scheidende koppels die nog beiden eigenaar zijn van een woning louter afspraken moeten maken over de betaling van de premies, maar dit voorbeeld toont aan dat de kous daarmee nog niet af is.

Hoe vermijd je onverwachtse problemen bij verzekeringen?
Verzekeringscontracten zijn belangrijke contracten die niet onder het stof moeten blijven liggen. Ze moeten op tijd aangepast worden aan een nieuwe gezinssituatie.
Een aanpassing aan de begunstigingsclausule is vaak noodzakelijk. Let op de omschrijving van de clausule. Hetzelfde geldt trouwens voor de pensioenspaarverzekeringen.

Wat de brandverzekeringen betreft, valt het sterk aan te raden om in de verzekeringsovereenkomst te vermelden dat ook het aandeel van de andere, zelfs niet-inwonende, mede-eigenaar moet worden gedekt.
Dezelfde waakzaamheid moet geboden worden bij de gemeenschappelijke aankoop van een auto, waarbij slechts één van de partners de omnium-verzekering heeft ondergeschreven.

Bij een echtscheiding of een breuk is het van belang de verzekeringscontracten onder de loep te nemen. Ook deze contracten moeten immers aangepast worden aan de situatie van de partners. In de praktijk worden ze echter vaak vergeten, wat tot vervelende en zelfs schrijnende situaties kan leiden.

Bekijk welke polissen verdergezet moeten worden en herformuleer samen met de verzekeraar sommige begunstigingsclausules zodat iedereen op beide oren kan slapen.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat