Hvad gør en notar?

De notarialiter oprettede dokumenter

Notarens hovedaktivitet er udformning af såkaldte notarialiter udformede dokumenter: Notaren godkender aftalerne i et dokument: Det vil sige, at han tildeler dem en særlig værdi: En beviskraft og en virksomhedskraft.

Udarbejdelsen af et notarialiter udformet dokument er kompleks:

  • Allerførst modtager notaren de personer, der konsulterer ham/hende, giver råd og foreslår løsninger, orienterer parterne om deres valgmuligheder, analyserer de civile og økonomiske konsekvenser af de forskellige løsninger sammen med dem og fremkommer med et skøn over omkostningerne ved foranstaltningerne.
  • Når parterne har truffet deres beslutning, samler notaren informationerne sammen og indhenter de nødvendige myndighedsoplysninger.
  • Notaren udformer dokumenterne og sender hele projektet til parterne.
  • Notaren godkender dokumenterne og forklarer dem for parterne, attesterer deres supplerende erklæringer og indhenter deres underskrifter, før han/hun underskriver dokumenterne. Ved at godkende dokumenterne påtager notaren sig ansvaret for dem.
  • Notaren overvåger gennemførelsen af de efterfølgende formaliteter (indførelse i registre …)
  • Notaren arkiverer dokumenterne på sit kontor

Udformning af et notarialiter udformet dokument er nødvendigt for visse handlinger.

Privat oprettede aftaledokumenter

Det er ikke altid nødvendigt at oprette et dokument hos notaren. Sommetider udformer notaren på parternes anmodning en skrivelse, som notaren ikke selv underskriver: For eksempel en enkel låneaftale mellem to privatpersoner. Det handler da om et privat oprettet dokument, som ikke rummer de samme garantier som et notarialiter udformet dokument. Til gengæld er notaren heller ikke underkastet de samme formaliteter, og det medfører heller ikke de samme gebyrer.

Arveopgørelser

Opgørelse og fordeling af arv er traditionelt betroet notarer. Notaren konsulteres ofte med henblik på oprettelse af et testamente. Ved dødsfaldet tager notaren kontakt til arvingerne og leverer de oplysninger, der har relation til vedgåelse af arv og gæld, sørger for, at arvingerne kan få adgang til arven, sørger for fordeling af arven og tager sig af de nødvendige procedurer vedrørende skatter og afgifter. Sommetider betror arvingerne notaren andre opgaver, så som betaling af forskellige regninger, opkrævning af leje, salg af ejendom, vurdering af ejendom ....

Konsultation og råd

Notarer kan give råd eller vejledning uden nødvendigvis at behøve oprette dokumenter eller aftaler. I deres egenskab af familieretslige specialister kan notarer give velinformerede udtalelser, der eventuelt kræver nærmere undersøgelser og kræver særskilt betaling.

Det første råd, der gives af en notar, kan være gratis.