Het samenwerkingscontract

Zoals reeds eerder gezegd, is de vennootschap de juridische basis om de samenwerking tussen verschillende personen te organiseren.

Een vennootschap is immers in haar essentie een samenwerkingscontract waarbij elke partij zijn eigen inbreng doet om op die manier samen winst te maken en deze onder elkaar te verdelen.

Het contract, onder de vorm van de statuten, bepaalt daarbij de spelregels tussen de verschillende partijen en schept op die manier het juridisch kader waarbinnen de samenwerking zich zal afspelen, zodat aan eventuele problemen en betwistingen de basis voor een oplossing wordt geboden.