Woning slopen en heropbouwen? Vanaf 2021 geniet je mogelijk van 5% tarief

2 maart 2020

De Vlaamse Regering is van plan om het registratietarief van 5% - dat geldt voor een aankoop met een ingrijpende energetische renovatie – uit te breiden naar kopers die een woning kopen en vervolgens slopen en terug opbouwen. Vanaf 1 juni 2020 zou ook de domicilietermijn van twee jaar, voorwaarde om te genieten van de verlaagd tarief van 6% bij de aankoop van een gezinswoning, opgetrokken worden naar drie jaar.

Sloop en heropbouw
Wie vandaag een gezinswoning koopt om deze ingrijpend energetisch te renoveren kan genieten van het verlaagd verkooprecht van 5% indien aan alle voorwaarden zijn voldaan.
Tot op vandaag mag het niet om een woning gaan die, al dan niet volledig, gesloopt en heropgebouwd wordt.

Daar komt mogelijk verandering in vanaf 1 januari 2021. De Vlaamse Regering heeft het voornemen om het tarief van 5% ook toe te passen bij een sloop gevolgd door (gedeeltelijke) wederopbouw. Net zoals vandaag het geval is voor de renovatie, zullen kopers van het tarief kunnen genieten mits ze voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden.

Domicilietermijn
Eén van de voorwaarden om te genieten van het verlaagd tarief van 6% (aankoop van een gezinswoning) is dat je als koper je domicilie vestigt binnen een termijn van twee jaar na ondertekening van de authentieke akte. Deze termijn zou worden verlengd naar een termijn van drie jaar. Bovendien zou deze gewijzigde voorwaarde retroactief werken voor alle aankopen tegen het verlaagd tarief sinds 1 juni 2018. De domicilietermijn die geldt voor aankopen tegen het verlaagd tarief van 5% (aankoop met ingrijpende renovatie), blijft op vijf jaar.

De domicilieringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de authentieke aankoopakte.

Welke termijn is voor jou van toepassing?
Om te weten hoeveel tijd je hebt om je te laten domiciliëren na de aankoop van je woning, zou de datum van de verkoopovereenkomst doorslaggevend worden. Heb je de verkoopovereenkomst ondertekend vóór 1 juni 2018? Dan blijft de termijn van twee jaar gelden. Dateert de verkoopovereenkomst van na 1 juni 2018, dan zou je genieten van de verlengde termijn van drie jaar.

Monumenten
Het ontwerp van decreet verlengt ook de domicilietermijn voor kopers die genieten van het verlaagd tarief van 1% voor de aankoop van een beschermd monument. Daar waar de termijn vandaag twee jaar bedraagt, zou het in de toekomst verlengd worden naar vijf jaar.

Bron: Fednot