Wie betaalt de begrafeniskosten?

12 februari 2018

Bij een overlijden horen helaas ook bepaalde kosten, denk maar aan de kosten voor de begrafenis, de kosten voor de koffietafel of de rouwmaaltijd. De begrafeniskosten kunnen op verschillende manieren worden betaald.

1. De begrafeniskosten kunnen vooraf betaald worden uit de nalatenschap. (indien er voldoende vermogen is). Aan de hand van een begrafenisfactuur kan de bank van de overledene rechtstreeks het verschuldigde bedrag betalen. 

2. Een erfgenaam kan de begrafeniskosten betalen en zich hierna verhalen op de rest van de erfgenamen. De wet schrijft immers voor dat iedere erfgenaam moet bijdragen in de betaling van de schulden en de lasten van de nalatenschap, ieder naar evenredigheid van wat hij daaruit ontvangt.

3. Bij de aangifte van nalatenschap, kan je deze kosten inbrengen als schuld van de nalatenschap. Daardoor zal je minder successierechten moeten betalen. Er zijn ook andere kosten die je kan inbrengen als schuld van de nalatenschap. De notaris kan je hierbij helpen.

Opgelet: het betalen van begrafeniskosten is niet afhankelijk van het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap. Ook de erfgenaam die een nalatenschap verwerpt, kan worden verplicht bij te dragen in de begrafeniskosten. Indien je zelf een contract met de begrafenisondernemer hebt afgesloten ben je contractueel verbonden, zelfs als je de nalatenschap verwerpt. 
Omgekeerd geldt de regel ook: het is niet omdat je de begrafeniskosten op jou neemt dat je daarmee de nalatenschap aanvaardt. 

Merk op dat je in sommige gevallen wel recht hebt op een begrafenisvergoeding.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat