‘Wat te doen… wanneer een naaste overlijdt?’, een praktische gids in moeilijke tijden.

25 augustus 2022

‘Wat te doen … wanneer een naaste overlijdt?’ is een praktische gids opgesteld door de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Federatie van het Notariaat. Deze herwerkte versie werd geüpdatet met o.a. de meeste recente ontwikkelingen tijdens lockdowns en andere sanitaire maatregelen.

Wanneer een naaste overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of die persoon nu lang ziek is geweest dan wel plotseling is heengegaan, de dood overvalt ons altijd. Meteen moeten een hele reeks administratieve en praktische zaken geregeld worden en soms zijn we té emotioneel of overstuur om de dingen efficiënt aan te pakken. Wat is prioritair en wat niet? Is er een bepaalde volgorde te respecteren? Misschien zijn we bang om een belangrijke formaliteit over het hoofd te zien?

Voor al deze vragen over wat er in de eerste uren en dagen na het overlijden van uw naaste moet gebeuren en wat er in de maanden nadien moet worden geregeld, hebben de KBS en Fednot deze handige gids opgesteld. Deze geeft een beknopt overzicht van alle praktische aspecten waaraan u moet denken buiten de professionele hulp om van een begrafenisondernemer, notaris, bankier, …

De gids werd herwerkt en uitgebreid met enkele nieuwe thema’s zoals ‘overlijden van een doodgeboren kind’ of ‘hoe een begrafenis regelen bij een lockdown of verstrengde sanitaire maatregelen’. Ook de ‘digitale kluis’ en een ‘repatriëring” werden verduidelijkt.

Het doel van deze gids is op een eenvoudige manier de praktische aspecten aan te kaarten waaraan in deze emotionele periode moet worden gedacht.

 

Samenwerking tussen Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat

De gids ‘Wat te doen… wanneer een naaste overlijdt?’ past binnen een reeks praktische gidsen die de KBS en Fednot gezamenlijk uitgeven. U kunt de brochure gratis in gedrukte vorm bestellen via de website van de KBS: www.kbs-frb.be

Ontdek de brochure hier.

Bron: Fednot