Wat met de wagen na een overlijden?

5 februari 2018

Als de overledene een auto of een ander motorvoertuig had, moet de nummerplaat teruggestuurd worden naar de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV), maar als je zelf als langstlevende partner of kind met de auto wil rijden, moet je een aantal zaken regelen.

Na het overlijden van een eigenaar van een wagen mag de overlevende echtgenoot, de wettelijke samenwonende of van één van zijn kinderen met de wagen voortrijden mits de nummerplaat over te schrijven op zijn of haar naam.

Dezelfde personen kunnen ook hun eigen wagen laten inschrijven op de nummerplaat die naar aanleiding van een overlijden is vrijgekomen, omdat de wagen van de overledene van de hand werd gedaan.
In dit geval vervalt de inschrijving op naam van de oorspronkelijke houder van zodra het voertuig op een andere persoon wordt overgeschreven.
Het bewijs van het overlijden wordt geleverd door een uittreksel van de akte van overlijden.
De aanvraag wordt ingediend per briefwisseling of afgegeven bij een kantoor van de dienst « DIV » van de directie Wegverkeer, door middel van een formulier dat daar te verkrijgen is.

TIP: Je wacht best niet te lang met de herinschrijving van de auto. De herinschrijving moet immers binnen de 4 maanden gebeuren. Eénmaal deze termijn verstreken, zal er een tweedehandskeuring moeten worden uitgevoerd. 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat