Wat als huurders uit elkaar gaan?

25 februari 2018

Wij verhuren een woning aan twee samenwonenden waarvan de man nu zijn vriendin verlaten heeft. Hoe kunnen beide samenwonenden zich nu in orde stellen i.v.m. de verplichtingen van het huurcontract?

Heeft het koppel samen het huurcontract getekend? Dan zijn zij samen gehouden tot de huurplichten. De beëindiging van hun relatie betekent niet dat één van de partijen bevrijd wordt van de plichten tegenover de verhuurder.

Als de samenwonenden tot een akkoord komen over de vraag wie in de woning blijft wonen, dan betrekken ze daar best de verhuurder bij.
Ze kunnen met de verhuurder overeenkomen dat de partner die vertrekt, ontslaan wordt van zijn of haar huurverbintenissen, of er kan een nieuw huurcontract worden afgesloten door de partner die in de woning blijft.

Als er geen nieuw akkoord is met de verhuurder, blijven beide partners gehouden tot alle huurverplichtingen. Alle eventuele afspraken tussen de ex-partners (zoals betaling van de huurwaarborg, schadevergoeding bij vroegtijdige opzeg, enz…) zijn 'niet tegenstelbaar' aan de verhuurder. Ze kunnen met andere woorden niet aan de verhuurder worden opgedrongen.

Als de ex-partners het niet eens raken over wie in de huurwoning zal blijven wonen, dan kan de rechter hierover beslissen, rekening houdend met ieders belangen. De verhuurder behoudt ook in dit geval wel zijn rechten ten aanzien van beide huurders.

TIP: huur je een woning met je partner? Maak op voorhand afspraken over wat er met de opzeggingsvergoeding en de huur zal gebeuren indien er iets zou mislopen tussen jullie. Zo’n delicate zaken bespreken is misschien niet aangenaam, maar het kan je veel toekomstige conflicten besparen. Wil je nog meer zekerheid? Maak dan een overeenkomst tussen jullie over deze zaken.

 

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat